Kommende ferie/kursus:

Per Sørensen 2018:
Sonja Simonsen 2018: Orlov fra 15/8

Andet fravær:

 Hanne Kjær vikarierer jævnligt når vi er fraværende.

70img2