mandoc_stroke Toke Falkenberg Holst, 33 år. I uddannelse til praksis og var i Hovedgård 2016 og derpå 1 gang om måneden indtil han kommer igen 1.maj 2019 i yderligere 6 måneder. Læge Århus Universitet 2012, bor i Højbjerg og kommer fra Odder.  Tidligere ansat 2 mdr på Hjerteafd. i Vejle, 6 mdr. Akutafd. Horsens, 6 mdr Psykiatrisk afd. Horsens og 12 mdr Odder lægehus og har siden han var her været på flere forskellige afdelinger.
 
 womdoc_stroke

Anna Byskov Jacobsen er her 1/8 2018 – 1/2 2019 som reservelæge i basisstilling og kommer fra reservelægestilling i modtagelsen Horsens. Hun er 30 år og blev læge januar 2018 og kommer fra Malling, men bor i Århus.